• Znajdź nas:

17 852 18 28

507 393 131

17 852 18 28

WŁAŚCICIEL


zzz2

                                                                                       Zbigniew Prawelski

Właściciel Biura Obrotu Nieruchomościami PRAWELSKI

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie oraz Wydziału Filozofii tej uczelni. Pisał pracę magisterską w Katedrze Prawa Cywilnego UJ pt. „Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego jako prawo rzeczowe ograniczone”, którą obronił w roku 1978. Od roku 1993 prowadzi własną firmę zajmującą się obsługą rynku nieruchomości w zakresie pośrednictwa i zarządzania nieruchomościami. Jest członkiem założycielem Rzeszowskiego Stowarzyszenia Pośredników w Obrocie Nieruchomościami i jego wieloletnim Prezesem. Wielokrotnie pełnił funkcje we władzach Polskiej Federacji Rynku Nieruchomości w Warszawie a w latach 2001-2003 był Wiceprezydentem PFRN. Jeden z pierwszych licencjonowanych pośredników w obrocie nieruchomościami w Polsce. Licencja państwowa nr 29. W latach 1999-2013 był doradcą Ministra właściwego do spraw budownictwa. Przez kilkanaście lat udzielał się w Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej do spraw uprawnień zawodowych pośredników jako Przewodniczący Zespołu Kwalifikacyjnego. Doradzał również jako członek Komisji Odpowiedzialności Zawodowej. Z czasem swoje doświadczenie przekazywał osobom zainteresowanym wykonywaniem zawodów związanych z rynkiem nieruchomości. Jest autorem wielu publikacji na temat rynku nieruchomości i wykładowcą kilku uczelni. Wraz z grupą specjalistów był współtwórcą Kodeksu Etyki i Standardów Zawodowych, Ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej pośredników w obrocie nieruchomościami oraz konsultantem zapisów do projektu Ustawy o gospodarce nieruchomościami w części dotyczącej pośrednictwa w obrocie nieruchomościami. Od początku działalności zawodowej związany ze środowiskiem rzeszowskim i województwem podkarpackim. Odznaczony wieloma medalami i wyróżnieniami za zaangażowanie w pracę na rzecz rynku nieruchomości w Polsce. Z czasem swoje doświadczenia wykorzystał świadcząc usługi doradztwa na rynku nieruchomości. Jest doradcą banków i wielu firm inwestujących na rynku nieruchomości. Firma Biuro Obrotu Nieruchomościami PRAWELSKI której jest właścicielem świadczy usługi na rzecz rynku nieruchomości nieprzerwanie od 27 lat z siedzibą w Rzeszowie. Prywatnie jest żonaty i ma czwórkę dzieci. Interesuje się sportem i preferuje zdrowy styl życia.